Κριτικές Επισκεπτών για Kurodake

Βαθμολογία Χιονοδρομικού Κέντρου: Αξιολόγησε Kurodake