Κριτικές Επισκεπτών για Oberammergau/Laber

Βαθμολογία Χιονοδρομικού Κέντρου: Αξιολόγησε Oberammergau/Laber