Σκι σε Japan

Japan: πρόσφατες συνθήκες χιονιού

Summary of forecast snowfall and ski conditions for resorts in Japan. Fresh snow is forecast at 2 resorts. Powder is reported at 0 resorts and 0 are reporting good piste conditions.

A–A

B–E

F–G H–H I–J K–K L–L M–M N–N O–R S–S T–T U–X Y–Z

Ski resorts in Japan from B to E

Χιονοδρομικό
χιόνι
κορυφής και βάσης

εντός πίστας

εκτός πίστας

τελευταία χιονόπτωση

επόμενες 9 μέρες
0–3 | 3–6 | 6–9
snow (cm)
Πρόγνωση καιρού για τις επόμενες 5 μέρες.
Επίπεδο παγοποίησης (m)
Wed Thu Fri Sat Sun

(660m — 1050m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm part cloud mod rain
Ενδιάμεσος σταθμός 855 m
4550m 4500m 4700m 4850m 5100m

(1200m — 1400m)

thunderstorm mod rain thunderstorm clear heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1300 m
4650m 4600m 4650m 4750m 4900m

(650m — 950m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 800 m
4900m 4750m 4800m 4800m 4800m

(1390m — 1830m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm rain showers heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1610 m
4500m 4600m 4650m 4700m 4900m

(510m — 765m)

thunderstorm thunderstorm rain showers thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 638 m
4750m 4650m 4800m 4800m 4850m

(130m — 315m)

rain showers rain showers clear part cloud thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 222 m
4850m 4850m 4800m 5050m 5150m

(240m — 300m)

clear rain showers part cloud part cloud rain showers
Ενδιάμεσος σταθμός 270 m
4900m 4750m 4750m 5050m 5150m

(150m — 530m)

part cloud part cloud clear cloud part cloud
Ενδιάμεσος σταθμός 340 m
4950m 4800m 4750m 5050m 5300m

(950m — 1174m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm part cloud
Ενδιάμεσος σταθμός 1062 m
4800m 4700m 4750m 4800m 4800m

(1350m — 1800m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm rain showers heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1575 m
4650m 4600m 4700m 4750m 4900m

(942m — 1540m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1241 m
4550m 4550m 4650m 4750m 5050m

(210m — 456m)

clear clear part cloud part cloud rain showers
Ενδιάμεσος σταθμός 333 m
4850m 4800m 4800m 5050m 5150m

(500m — 1000m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 750 m
4600m 4600m 4650m 4750m 4950m

(210m — 579m)

thunderstorm thunderstorm mod rain rain showers heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 394 m
4500m 4550m 4600m 4750m 4950m

(1400m — 1620m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1510 m
4650m 4650m 4650m 4700m 4950m

(1215m — 1350m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1282 m
4750m 4700m 4700m 4800m 4900m

(900m — 1125m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1012 m
4900m 4750m 4850m 4800m 4800m

(555m — 827m)

clear part cloud part cloud part cloud part cloud
Ενδιάμεσος σταθμός 691 m
4800m 4950m 4850m 5050m 5100m

(50m — 150m)

thunderstorm clear clear part cloud rain showers
Ενδιάμεσος σταθμός 100 m
4750m 4750m 4800m 5050m 5150m

(285m — 416m)

rain showers thunderstorm clear light rain thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 350 m
4600m 4550m 4700m 4900m 5200m

(475m — 690m)

rain showers thunderstorm thunderstorm part cloud clear
Ενδιάμεσος σταθμός 582 m
4550m 4550m 4700m 4900m 5300m

(2610m — 2830m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 2720 m
4600m 4600m 4600m 4800m 4950m

(1810m — 2190m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm mod rain
Ενδιάμεσος σταθμός 2000 m
4600m 4600m 4650m 4750m 4950m

(430m — 980m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 705 m
4550m 4600m 4650m 4750m 4900m

(740m — 796m)

rain showers thunderstorm clear thunderstorm clear
Ενδιάμεσος σταθμός 768 m
4950m 4850m 5000m 4950m 4850m

(920m — 1042m)

rain showers thunderstorm clear thunderstorm clear
Ενδιάμεσος σταθμός 981 m
4900m 4800m 5000m 4950m 4850m

(740m — 1121m)

rain showers thunderstorm clear thunderstorm clear
Ενδιάμεσος σταθμός 930 m
4950m 4850m 5000m 4950m 4850m

(815m — 1035m)

rain showers thunderstorm clear thunderstorm clear
Ενδιάμεσος σταθμός 925 m
4950m 4850m 5000m 4950m 4850m

(740m — 1120m)

rain showers thunderstorm clear thunderstorm clear
Ενδιάμεσος σταθμός 930 m
4950m 4850m 5000m 4950m 4850m

(700m — 1050m)

clear thunderstorm part cloud rain showers clear
Ενδιάμεσος σταθμός 875 m
4950m 4850m 5050m 4950m 4850m

(720m — 1150m)

clear thunderstorm part cloud part cloud clear
Ενδιάμεσος σταθμός 935 m
4950m 4900m 5050m 5000m 4900m

(983m — 1430m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm mod rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1206 m
4650m 4700m 4600m 4750m 4900m

(1450m — 1850m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm rain showers heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1650 m
4600m 4600m 4700m 4750m 4900m

(1200m — 1480m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm rain showers thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1340 m
4600m 4600m 4650m 4800m 5100m

(144m — 409m)

clear clear part cloud part cloud part cloud
Ενδιάμεσος σταθμός 276 m
5000m 4850m 4850m 5000m 5200m

(485m — 700m)

rain showers thunderstorm clear light rain thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 592 m
4550m 4600m 4700m 4900m 5200m

(56m — 179m)

part cloud part cloud rain showers part cloud part cloud
Ενδιάμεσος σταθμός 118 m
5100m 4900m 4750m 5000m 5100m