Σκι σε Japan

Japan: πρόσφατες συνθήκες χιονιού

Summary of forecast snowfall and ski conditions for resorts in Japan. Fresh snow is forecast at 2 resorts. Powder is reported at 0 resorts and 0 are reporting good piste conditions.

A–A B–E F–G H–H I–J K–K L–L M–M N–N O–R

S–S

T–T U–X Y–Z

Ski resorts in Japan from S to S

Χιονοδρομικό
χιόνι
κορυφής και βάσης

εντός πίστας

εκτός πίστας

τελευταία χιονόπτωση

επόμενες 9 μέρες
0–3 | 3–6 | 6–9
snow (cm)
Πρόγνωση καιρού για τις επόμενες 5 μέρες.
Επίπεδο παγοποίησης (m)
Wed Thu Fri Sat Sun

(395m — 805m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm rain showers heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 600 m
4550m 4600m 4650m 4750m 4900m

(780m — 1050m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm clear heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 915 m
4600m 4650m 4650m 4750m 4900m

(550m — 800m)

clear clear part cloud part cloud clear
Ενδιάμεσος σταθμός 675 m
4950m 4950m 5100m 5050m 4900m

(160m — 330m)

clear clear part cloud part cloud rain showers
Ενδιάμεσος σταθμός 245 m
4850m 4800m 4800m 5050m 5150m

(283m — 483m)

clear clear part cloud part cloud part cloud
Ενδιάμεσος σταθμός 383 m
4850m 4900m 4850m 5050m 5150m

(52m — 79m)

part cloud clear clear part cloud part cloud
Ενδιάμεσος σταθμός 66 m
4850m 4850m 4850m 5050m 5150m

(470m — 1100m)

clear clear part cloud part cloud part cloud
Ενδιάμεσος σταθμός 785 m
4800m 4900m 4850m 5050m 5150m

(340m — 1023m)

clear clear part cloud part cloud part cloud
Ενδιάμεσος σταθμός 682 m
4800m 4900m 4850m 5050m 5150m

(174m — 240m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm light rain
Ενδιάμεσος σταθμός 207 m
4600m 4700m 4750m 4750m 5000m

(900m — 1210m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1055 m
4600m 4600m 4650m 4750m 4950m

(350m — 700m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm light rain mod rain
Ενδιάμεσος σταθμός 525 m
4600m 4550m 4700m 4850m 5150m

(200m — 810m)

rain showers thunderstorm thunderstorm light rain thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 505 m
4600m 4600m 4700m 4900m 5250m

(178m — 405m)

part cloud rain showers rain showers part cloud part cloud
Ενδιάμεσος σταθμός 292 m
4950m 4750m 4750m 5000m 5150m

(50m — 220m)

rain showers thunderstorm thunderstorm part cloud thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 135 m
4650m 4650m 4700m 4950m 5250m

(1339m — 1568m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1454 m
4500m 4600m 4600m 4650m 4950m

(1454m — 1748m)

opens in 115 days
thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1601 m
4500m 4600m 4600m 4650m 4950m

(1481m — 1550m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1516 m
4500m 4600m 4600m 4650m 4950m

(1325m — 2030m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1678 m
4500m 4600m 4600m 4650m 4950m

(1603m — 1708m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1656 m
4500m 4600m 4600m 4650m 4950m

(1650m — 2054m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1852 m
4500m 4600m 4600m 4650m 4950m

(1600m — 1710m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1655 m
4500m 4600m 4600m 4650m 4950m

(1700m — 1800m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1750 m
4500m 4600m 4600m 4650m 4900m

(1690m — 1950m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1820 m
4500m 4600m 4650m 4650m 4900m

(1457m — 1567m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1512 m
4500m 4600m 4600m 4650m 4950m

(1325m — 2030m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1678 m
4550m 4600m 4600m 4700m 4900m

(1500m — 2000m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1750 m
4500m 4600m 4600m 4700m 4950m

(2105m — 2305m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 2205 m
4500m 4600m 4650m 4700m 4900m

(1390m — 1560m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1475 m
4500m 4600m 4600m 4650m 4950m

(1671m — 2054m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1862 m
4500m 4600m 4600m 4650m 4950m

(1700m — 1800m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1750 m
4500m 4600m 4600m 4650m 4950m

(1671m — 2054m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1862 m
4500m 4600m 4600m 4650m 4950m

(1548m — 2009m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1778 m
4500m 4600m 4600m 4650m 4950m

(1750m — 2305m)

Shiga Kogen-Yokoteyama webcam
thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 2028 m
4500m 4600m 4650m 4700m 4900m

(580m — 1130m)

rain showers thunderstorm thunderstorm part cloud thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 855 m
4600m 4650m 4700m 4950m 5200m

(420m — 900m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 660 m
4900m 4750m 4800m 4800m 4800m

(1230m — 2156m)

thunderstorm thunderstorm mod rain thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1693 m
4550m 4600m 4700m 4750m 4950m

(800m — 1000m)

rain showers rain showers part cloud rain showers thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 900 m
5000m 5000m 5100m 5100m 4950m

(1400m — 2130m)

thunderstorm thunderstorm mod rain thunderstorm light rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1765 m
4550m 4600m 4650m 4750m 4900m

(190m — 440m)

rain showers rain showers thunderstorm part cloud rain showers
Ενδιάμεσος σταθμός 315 m
4850m 4750m 4800m 5000m 5200m

(1565m — 1834m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1700 m
4600m 4600m 4700m 4750m 4900m

(1550m — 1850m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm rain showers heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1700 m
4650m 4600m 4700m 4750m 4900m

(1425m — 1495m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm rain showers heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1460 m
4600m 4600m 4700m 4750m 4900m

(1450m — 1750m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1600 m
4600m 4600m 4700m 4750m 4900m

(660m — 1015m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 838 m
4600m 4600m 4550m 4750m 4950m

(350m — 515m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 432 m
4600m 4650m 4750m 4750m 4950m

(730m — 1240m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 985 m
4650m 4700m 4650m 4750m 4900m

(585m — 685m)

clear rain showers rain showers rain showers thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 635 m
4850m 4750m 4750m 5050m 5150m

(426m — 1276m)

rain showers thunderstorm thunderstorm rain showers thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 851 m
4650m 4650m 4700m 4950m 5200m

(1412m — 1441m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm mod rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1426 m
4700m 4700m 4700m 4750m 4850m

(900m — 1050m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 975 m
4600m 4650m 4550m 4750m 4900m

(454m — 530m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm part cloud mod rain
Ενδιάμεσος σταθμός 492 m
4550m 4500m 4700m 4800m 5100m

(610m — 1320m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 965 m
4650m 4700m 4750m 4750m 4900m

(90m — 306m)

clear clear clear part cloud clear
Ενδιάμεσος σταθμός 198 m
4950m 4800m 4800m 5000m 5150m

(576m — 816m)

clear part cloud part cloud part cloud clear
Ενδιάμεσος σταθμός 696 m
4950m 5000m 5100m 5050m 4900m

(700m — 880m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm part cloud mod rain
Ενδιάμεσος σταθμός 790 m
4550m 4550m 4700m 4850m 5100m

(585m — 650m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 618 m
4650m 4700m 4750m 4750m 4900m

(507m — 1007m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 757 m
4900m 4750m 4800m 4800m 4800m

(100m — 300m)

clear clear part cloud part cloud part cloud
Ενδιάμεσος σταθμός 200 m
4800m 4900m 4900m 5050m 5100m

(680m — 1000m)

clear thunderstorm part cloud rain showers clear
Ενδιάμεσος σταθμός 840 m
4950m 4850m 5050m 4950m 4850m

(1300m — 1450m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1375 m
4700m 4700m 4700m 4750m 4850m

(760m — 1330m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1045 m
4600m 4650m 4700m 4750m 4950m

(1000m — 1276m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm mod rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1138 m
4650m 4650m 4650m 4750m 4900m

(125m — 735m)

rain showers thunderstorm thunderstorm cloud thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 430 m
4650m 4600m 4700m 4950m 5300m

(820m — 1050m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 935 m
4550m 4600m 4650m 4700m 4950m

(1200m — 1800m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1500 m
4550m 4550m 4650m 4750m 5050m

(987m — 1213m)

rain showers rain showers clear thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1100 m
4950m 5000m 5100m 5050m 4950m

(400m — 564m)

rain showers thunderstorm thunderstorm light rain thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 482 m
4600m 4650m 4700m 4950m 5250m

(300m — 520m)

rain showers thunderstorm thunderstorm cloud thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 410 m
4650m 4650m 4700m 4950m 5250m

(250m — 620m)

thunderstorm thunderstorm mod rain rain showers heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 435 m
4500m 4550m 4650m 4750m 4900m

(150m — 450m)

thunderstorm thunderstorm mod rain rain showers heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 300 m
4500m 4550m 4600m 4800m 4950m

(450m — 950m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm light rain mod rain
Ενδιάμεσος σταθμός 700 m
4650m 4550m 4700m 4850m 5150m

(1220m — 1650m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm rain showers heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1435 m
4500m 4600m 4650m 4700m 4900m

(205m — 551m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm rain showers rain showers
Ενδιάμεσος σταθμός 378 m
4500m 4550m 4600m 4800m 5000m

(265m — 476m)

rain showers thunderstorm thunderstorm part cloud clear
Ενδιάμεσος σταθμός 370 m
4750m 4650m 4700m 4950m 5250m

(740m — 1200m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 970 m
4600m 4650m 4650m 4750m 4950m

(850m — 1350m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1100 m
4600m 4650m 4650m 4750m 4950m

(410m — 600m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm part cloud thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 505 m
4500m 4500m 4700m 4850m 5100m

(1420m — 1600m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1510 m
4500m 4600m 4600m 4650m 4950m

(1170m — 1473m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1322 m
4600m 4650m 4700m 4750m 4900m