Σκι σε Japan

Japan: πρόσφατες συνθήκες χιονιού

Summary of forecast snowfall and ski conditions for resorts in Japan. Fresh snow is forecast at 2 resorts. Powder is reported at 0 resorts and 0 are reporting good piste conditions.

A–A B–E F–G

H–H

I–J K–K L–L M–M N–N O–R S–S T–T U–X Y–Z

Ski resorts in Japan from H to H

Χιονοδρομικό
χιόνι
κορυφής και βάσης

εντός πίστας

εκτός πίστας

τελευταία χιονόπτωση

επόμενες 9 μέρες
0–3 | 3–6 | 6–9
snow (cm)
Πρόγνωση καιρού για τις επόμενες 5 μέρες.
Επίπεδο παγοποίησης (m)
Sat Sun Mon Tue Wed

(560m — 1221m)

rain showers thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 890 m
4950m 4850m 4900m 5250m 5200m

(850m — 1200m)

rain showers thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1025 m
4950m 4850m 4900m 5250m 5200m

(540m — 1000m)

rain showers light rain part cloud thunderstorm part cloud
Ενδιάμεσος σταθμός 770 m
5000m 5050m 5100m 4950m 5000m

(950m — 1450m)

rain showers light rain part cloud thunderstorm part cloud
Ενδιάμεσος σταθμός 1200 m
4950m 5050m 5100m 4950m 4950m

(312m — 377m)

clear thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 344 m
4800m 4900m 4950m 4950m 4950m

(212m — 420m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 316 m
4700m 4800m 4800m 5100m 5100m

(670m — 1324m)

part cloud light rain part cloud thunderstorm clear
Ενδιάμεσος σταθμός 997 m
4950m 5150m 5000m 4950m 4900m

(260m — 943m)

clear part cloud cloud thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 602 m
5000m 5150m 5100m 4850m 4850m

(540m — 690m)

thunderstorm thunderstorm part cloud part cloud part cloud
Ενδιάμεσος σταθμός 615 m
4850m 4700m 4850m 5200m 5200m

(700m — 800m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 750 m
4700m 4800m 4800m 5100m 5150m

(876m — 1676m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1276 m
4650m 4750m 4800m 5150m 5100m

(731m — 1440m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1086 m
4700m 4750m 4800m 5150m 5100m

(950m — 1676m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1313 m
4650m 4750m 4800m 5150m 5100m

(704m — 951m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 828 m
4650m 4750m 4800m 5150m 5100m

(750m — 1289m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1020 m
4650m 4750m 4800m 5150m 5100m

(840m — 1050m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 945 m
4650m 4750m 4800m 5150m 5100m

(700m — 1300m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1000 m
4650m 4750m 4800m 5150m 5100m

(450m — 1030m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 740 m
4750m 4750m 4850m 5050m 5150m

(550m — 1050m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 800 m
4750m 4750m 4850m 5050m 5150m

(344m — 1110m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 727 m
4750m 4750m 4850m 5050m 5150m

(490m — 1032m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 761 m
4750m 4750m 4850m 5050m 5150m

(300m — 400m)

rain showers thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 350 m
4850m 4900m 5000m 4950m 5000m

(800m — 1000m)

part cloud thunderstorm part cloud part cloud part cloud
Ενδιάμεσος σταθμός 900 m
5100m 4900m 4950m 5250m 5200m

(280m — 730m)

part cloud light rain part cloud thunderstorm part cloud
Ενδιάμεσος σταθμός 505 m
4950m 5100m 5050m 4950m 4900m

(760m — 1831m)

opens in 127 days
thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1296 m
4650m 4750m 4800m 5150m 5100m

(630m — 730m)

thunderstorm mod rain thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 680 m
4700m 4750m 4800m 5150m 5150m

(950m — 1280m)

clear thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1115 m
4750m 4750m 4900m 5100m 5100m

(1375m — 1600m)

mod rain thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1488 m
4700m 4700m 4800m 5100m 5150m

(800m — 1200m)

thunderstorm mod rain thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1000 m
4700m 4700m 4800m 5100m 5150m

(840m — 1140m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 990 m
4750m 4750m 4800m 5150m 5150m

(830m — 1216m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1023 m
4700m 4750m 4800m 5150m 5100m

(251m — 754m)

clear part cloud cloud thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 502 m
5000m 5200m 5200m 4800m 4500m

(750m — 1400m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1075 m
4750m 4750m 4800m 5150m 5150m

(1365m — 1535m)

thunderstorm mod rain thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1450 m
4700m 4700m 4800m 5100m 5150m

(1300m — 1500m)

thunderstorm mod rain thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1400 m
4700m 4700m 4800m 5100m 5150m

(1097m — 1440m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm mod rain thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1268 m
4650m 4750m 4800m 5150m 5100m

(900m — 1050m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 975 m
4700m 4750m 4850m 5150m 5100m

(700m — 910m)

part cloud light rain cloud thunderstorm part cloud
Ενδιάμεσος σταθμός 805 m
5000m 5100m 5100m 4950m 4950m

(906m — 1095m)

thunderstorm thunderstorm part cloud part cloud part cloud
Ενδιάμεσος σταθμός 1000 m
4850m 4700m 4900m 5250m 5200m

(950m — 1030m)

mod rain thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 990 m
4650m 4750m 4800m 5100m 5200m

(1310m — 1860m)

thunderstorm mod rain thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1585 m
4700m 4700m 4800m 5100m 5150m

(830m — 1080m)

part cloud thunderstorm rain showers thunderstorm part cloud
Ενδιάμεσος σταθμός 955 m
5100m 4950m 5000m 5250m 5250m

(890m — 1040m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 965 m
4650m 4700m 4800m 5150m 5150m

(591m — 727m)

part cloud thunderstorm part cloud part cloud part cloud
Ενδιάμεσος σταθμός 659 m
5100m 4900m 4900m 5250m 5200m

(1200m — 1550m)

part cloud thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1375 m
4800m 4850m 4950m 5000m 5050m

(1454m — 1748m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1601 m
4700m 4750m 4800m 5150m 5100m

(150m — 367m)

part cloud clear cloud thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 258 m
4950m 5200m 5050m 4650m 4500m

(699m — 1239m)

rain showers part cloud cloud thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 969 m
5000m 5150m 5100m 4750m 4500m

(1100m — 1480m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1290 m
4700m 4700m 4800m 5150m 5100m

(830m — 1400m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1115 m
4700m 4750m 4800m 5150m 5100m

(1234m — 1554m)

thunderstorm mod rain thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1394 m
4700m 4700m 4800m 5100m 5150m

(1138m — 1638m)

clear thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1388 m
4700m 4800m 4900m 5150m 5150m

(600m — 1050m)

rain showers thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 825 m
4950m 4850m 4900m 5250m 5200m

(550m — 1100m)

rain showers thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 825 m
4950m 4850m 4900m 5250m 5200m