Σκι σε Japan

Japan: πρόσφατες συνθήκες χιονιού

Summary of forecast snowfall and ski conditions for resorts in Japan. Fresh snow is forecast at 2 resorts. Powder is reported at 0 resorts and 0 are reporting good piste conditions.

A–A B–E F–G H–H I–J

K–K

L–L M–M N–N O–R S–S T–T U–X Y–Z

Ski resorts in Japan from K to K

Χιονοδρομικό
χιόνι
κορυφής και βάσης

εντός πίστας

εκτός πίστας

τελευταία χιονόπτωση

επόμενες 9 μέρες
0–3 | 3–6 | 6–9
snow (cm)
Πρόγνωση καιρού για τις επόμενες 5 μέρες.
Επίπεδο παγοποίησης (m)
Wed Thu Fri Sat Sun

(340m — 680m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 510 m
4700m 4700m 4650m 4750m 4800m

(803m — 2028m)

thunderstorm thunderstorm mod rain thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1416 m
4550m 4550m 4650m 4800m 4950m

(1557m — 2120m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1838 m
4600m 4500m 4650m 4700m 4900m

(500m — 600m)

rain showers thunderstorm clear thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 550 m
4950m 4800m 5000m 4900m 4850m

(200m — 554m)

clear rain showers clear clear part cloud
Ενδιάμεσος σταθμός 377 m
4800m 4750m 4900m 5100m 5200m

(25m — 120m)

clear clear part cloud part cloud part cloud
Ενδιάμεσος σταθμός 72 m
5000m 4900m 4850m 5000m 5250m

(216m — 467m)

clear rain showers clear clear part cloud
Ενδιάμεσος σταθμός 342 m
4800m 4750m 4900m 5100m 5200m

(850m — 1050m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm rain showers thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 950 m
4600m 4700m 4700m 4750m 4900m

(150m — 751m)

clear rain showers clear clear part cloud
Ενδιάμεσος σταθμός 450 m
4850m 4750m 4850m 5000m 5250m

(323m — 479m)

rain showers thunderstorm clear light rain rain showers
Ενδιάμεσος σταθμός 401 m
4550m 4550m 4700m 4950m 5200m

(21m — 134m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm clear thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 78 m
4550m 4550m 4600m 4700m 4950m

(779m — 1041m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 910 m
4550m 4550m 4650m 4750m 4950m

(390m — 645m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm part cloud thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 518 m
4450m 4500m 4650m 4850m 5100m

(576m — 658m)

thunderstorm thunderstorm part cloud thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 617 m
4900m 4700m 4850m 4800m 4800m

(200m — 420m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 310 m
4700m 4700m 4650m 4750m 4800m

(940m — 1155m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm clear thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1048 m
4550m 4600m 4650m 4750m 4950m

(1270m — 1400m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm rain showers thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1335 m
4550m 4600m 4650m 4750m 4950m

(830m — 1530m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1180 m
4650m 4600m 4650m 4700m 5000m

(520m — 700m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 610 m
4750m 4650m 4700m 4700m 4800m

(950m — 1270m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1110 m
4500m 4550m 4650m 4800m 5000m

(1290m — 1870m)

Kawaba webcam
thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm mod rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1580 m
4500m 4550m 4700m 4850m 4950m

(300m — 1030m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 665 m
4700m 4650m 4650m 4750m 4800m

(503m — 765m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 634 m
4550m 4550m 4650m 4800m 5000m

(1350m — 1850m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1600 m
4600m 4550m 4650m 4750m 4950m

(140m — 247m)

part cloud thunderstorm part cloud part cloud thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 194 m
4900m 4800m 4750m 4950m 5250m

(1600m — 1650m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm rain showers thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1625 m
4650m 4500m 4650m 4750m 4950m

(570m — 1180m)

part cloud part cloud part cloud part cloud light rain
Ενδιάμεσος σταθμός 875 m
4800m 4850m 4900m 5100m 5250m

(1200m — 1904m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1552 m
4600m 4500m 4700m 4700m 4900m

(1250m — 1600m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1425 m
4600m 4550m 4700m 4700m 4900m

(850m — 1930m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1390 m
4550m 4550m 4650m 4750m 4950m

(70m — 350m)

clear part cloud clear part cloud cloud
Ενδιάμεσος σταθμός 210 m
4900m 4850m 4800m 5050m 5200m

(850m — 1250m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1050 m
4550m 4550m 4650m 4750m 4950m

(740m — 1220m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 980 m
4600m 4550m 4650m 4750m 4950m

(469m — 1271m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 870 m
4550m 4550m 4650m 4750m 4950m

(700m — 1050m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 875 m
4550m 4550m 4650m 4750m 4950m

(469m — 1271m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 870 m
4550m 4550m 4650m 4750m 4950m

(1600m — 1900m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm rain showers thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1750 m
4650m 4600m 4700m 4750m 4950m

(280m — 430m)

part cloud clear clear part cloud light rain
Ενδιάμεσος σταθμός 355 m
4850m 4900m 4900m 5100m 5300m

(130m — 262m)

thunderstorm thunderstorm mod rain part cloud thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 196 m
4500m 4500m 4650m 4800m 5050m

(895m — 1028m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 962 m
4600m 4550m 4700m 4700m 4900m

(170m — 270m)

part cloud rain showers clear part cloud rain showers
Ενδιάμεσος σταθμός 220 m
4800m 4850m 4900m 5100m 5300m

(340m — 444m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm part cloud thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 392 m
4500m 4500m 4650m 4800m 5050m

(540m — 720m)

clear thunderstorm part cloud rain showers thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 630 m
4950m 4900m 5050m 4900m 4950m

(1400m — 1780m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm rain showers thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1590 m
4650m 4550m 4700m 4750m 4950m

(1150m — 1330m)

rain showers rain showers part cloud part cloud mod rain
Ενδιάμεσος σταθμός 1240 m
4900m 4900m 5250m 5050m 5050m

(900m — 1000m)

rain showers clear clear thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 950 m
5000m 5000m 5050m 5000m 5000m

(540m — 750m)

rain showers thunderstorm thunderstorm light rain mod rain
Ενδιάμεσος σταθμός 645 m
4400m 4550m 4700m 5000m 5150m

(650m — 900m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 775 m
4750m 4650m 4700m 4700m 4800m

(384m — 592m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm part cloud
Ενδιάμεσος σταθμός 488 m
4750m 4650m 4700m 4700m 4750m

(570m — 920m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm light rain heavy rain
Ενδιάμεσος σταθμός 745 m
4500m 4550m 4650m 4950m 5150m

(38m — 110m)

part cloud rain showers clear part cloud thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 74 m
4850m 4750m 4900m 5100m 5250m

(700m — 1030m)

thunderstorm thunderstorm clear light rain light rain
Ενδιάμεσος σταθμός 865 m
4500m 4550m 4700m 5000m 5150m

(670m — 1550m)

part cloud thunderstorm rain showers part cloud rain showers
Ενδιάμεσος σταθμός 1110 m
4800m 4750m 4800m 5000m 5250m

(770m — 1200m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 985 m
4600m 4550m 4650m 4700m 4950m

(1561m — 1925m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm rain showers thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1743 m
4650m 4550m 4650m 4750m 4950m

(1245m — 2171m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 1708 m
4550m 4550m 4650m 4750m 4950m

(450m — 580m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 515 m
4800m 4650m 4700m 4700m 4750m

(408m — 728m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 568 m
4700m 4700m 4650m 4700m 4800m

(170m — 439m)

rain showers thunderstorm thunderstorm light rain light rain
Ενδιάμεσος σταθμός 304 m
4600m 4600m 4750m 5000m 5300m

(760m — 850m)

thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm thunderstorm
Ενδιάμεσος σταθμός 805 m
4600m 4550m 4650m 4700m 4950m

(800m — 900m)

rain showers thunderstorm thunderstorm light rain light rain
Ενδιάμεσος σταθμός 850 m
4600m 4650m 4750m 5000m 5400m